ECO Şcoala

Motto: ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.” E.A.Poe

  ECO-CODUL: UN POM PLANTAT, UN PLĂMÂN OXIGENAT!

   CE ESTE PROGRAMUL ECO – ŞCOALA?
  - un program de management al mediului, de certificare şi susţinere a educaţiei pentru mediu în şcoli;
  - este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediu;
  - este susţinut de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi de Consiliul Europei;
            - la program participă 37900 de şcoli din lume;
            - deţin steagul verde 12900 de şcoli;
            - la program participă 381 şcoli din România.


       OBIECTIVELE URMĂRITE
  - creşterea gradului de conştientizare a copiilor şi adolescenţilor privind problemele de mediu;
  - dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii de a lua decizii;
  - valorificarea deşeurilor;
  - amenajarea spaţiilor verzi din şcoală;
  - stabilirea de legături cu şcolile din România şi din lume.

       CUM FUNCŢIONEZĂ?
  Programul Eco-Şcoala implică mai mulţi paşi. Menţionăm:
       - stabilirea comitetului Eco-Şcoala la nivelul instituţiei;
       - analiza situaţ ;iei mediului în şcoală şi localitate; 
       - stabilirea planului de acţiune; 
       - implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor propuse în plan; 
       - colaborarea cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi comunitatea locală;  
       - evaluarea externă a activităţilor desfăşurate de către CCDG;
       - recunoaşterea atingerii statutului de Eco-Şcoală prin acordarea Steagului Verde (Gren Flag).

       CERINŢELE CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU CA O ŞCOALĂ SĂ DEVINĂ ECO-ŞCOALĂ
  1. Aspectul îngrijit al şcolii - clădirea, curtea, grădina, gardul, împrejurimile.
  2. Curăţenia - în clase, pe holuri, în grupurile sanitare, în afara Şcolii.
  3. Motivarea elevilor pentru disciplină şi ţinută decentă - număr mic de elevi neşcolarizaţi, număr mic de elevi cu abateri disciplinare, uniformă şcolară sau ţinută decentă.
  4. Motivarea elevilor pentru învăţătură - elevi cu rezultate foarte bune la concursurile şcolare, participări la diferite concursuri şi proiecte de mediu, reviste şcolare.
  5. Educarea elevilor pentru potejarea mediului - activităţi numeroase de protejare a mediului.
  6. Educarea elevilor pentru economisirea apei, energiei şi colectarea selectivă a deşeurilor - afişe pentru economisirea apei, energiei, pubele de colectare selectivă a deşeurilor, coşuri speciale pentru hârtie, plastic şi alte deşeuri (în clase).
  7. Realizarea unui buget suplimentar prin valorificarea deşeurilor - existenţa unei evidenţe clare referitoare la acest aspect.
  8. Utilizarea veniturilor suplimentare pentru dotarea cu mijloace de învăţământ a unitaţii şcolare - documente care să explice folosirea banilor.
  9. Educarea adulţilor prin intermediul copiilor - participarea părinţilor la activităţile şcolii şi implicarea comunităţii locale în acţiunile  de protecţie a mediului.
  10.Schimbarea comportamentului elevilor pentru a deveni buni cetaţeni.

       CUI SE ADRESEAZĂ?
  - elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic dintr-o unitate şcolară.