,,Educația este arta încurajării și a dragostei pentru învățătură“

Despre Școala Romanescu
Învățământ
Elevi
Concursuri școlare
Noutăți
Orar
Contact

Învățământ Preșcolar

Învățământ Primar

Învățământ Gimnazial

NOUTĂȚI

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - sesiunea iunie 2024

Anunț și cerere - VIZUALIZARE LUCRĂRI
Rezultate finale
Model cerere contestație
Anunț contestații
Lista rezultatelor înainte de contestații
Subiect și barem - MATEMATICĂ
Subiect și barem - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Listă finală admiși clasa pregătitoare 2024-2025
Copii admiși clasa pregătitoare 2024-2025
Situația locurilor libere
Criterii specifice de departajare
Planul de școlarizare clasa pregătitoare 2024-2025
Străzile arondate școlii noastre la data de 10.04.2024
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de înscriere și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025


Concursul județean ,,Windows către natură”

Rezultate


Concursul școlar interjudețean "TERRA- de la poveste la realitate", etapa județeană

Rezultate finale
Rezultate inițiale
Erată barem clasa a VII-a
Contestații
Subiecte și barem clasa a V-a
Subiecte și barem clasa a VI-a
Subiecte și barem clasa a VII-a

Va avea loc la Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova (Str. Caracal, nr.81) în data de 26 aprilie 2024, între orele 9 - 11.


Concursul interjudețean „Clio Întreabă” -cuprins în CAERI 2024 poziția 880

Rezultate CLIO -prezentări
Rezultate colaj, machetă, creații artistice
Rezultate echipaje clasele a VII-a și a VIII-a
Regulament Clio 2024
Fișa de înscriere și parteneriat Clio 2024


Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar avizate pentru anul școlar 2024-2025

Criterii specifice cadru didactic


OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ - faza locală

Rezultate


ORDIN privind aprobarea procedurii pentru completarea declarațiilor de interese de către personalul didactic de predare

CONCURS OCUPARE POST EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Proces Verbal privind rezultatele inspecției la clasă
Planificarea inspecției la clasă
Peoces Verbal selecție dosare după contestații
Proces Verbal selecție dosare
Anunț ocupare post Educație fizică și sport

SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU PREȘCOLARI ȘI ELEVI


OUG 83
Model cerere tichete sociale


BURSE 2023-2024

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII BURSELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024
Condiții acordare burse
O R D I N privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Repartizarea pe clase
0 (zero) locuri libere pentru etapa a doua
Lista copiilor admiși după etapa I
Cerere recomandare de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024
Planul de școlarizare clasa pregătitoare 2023-2024
Străzile arondate școlii noastre
Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024


Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - sesiunea iunie 2023

Lista locurilor libere
Repartizarea la licee
Repartizarea la licee a elevilor cu CES
Graficul privind depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor
Cerere pentru vizualizarea lucrărilor
Graficul privind vizualizarea lucrărilor
Lista rezultatelor finale
Procedura privind vizualizarea lucrărilor
Model contestație
Anunț contestații
Subiect și barem - MATEMATICĂ
Subiect și barem - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2023
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale 2023
Procedură egalizare șanse
Lista cu reparizarea candidaților pe săli


EURO 200

Lista beneficiarilor publicată în Monitorl Oficial nr. 611 bis/2023 conform Legii 269/2004
Lista beneficiarilor din Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova
Calendar acordare ajutor financiar


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Rezultatele înscrierii și numărul de locuri libere după prima etapă
Lista copiilor reînscriși și înscriși la Grădinița „Floare de Colț” după prima etapăCONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE GEORGE EMIL PALADE-ETAPA JUDEȚEANĂ-06.05.2023

REZULTATE FINALE
Rezultate înainte de contestații


CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR I - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

REZULTATE finale afișat azi 13.06.2023
REZULTATE proba interviu înainte de contestații afișat azi 09.06.2023
REZULTATE proba practică înainte de contestații afișat azi 06.06.2023
REZULTATE proba teoretică înainte de contestații afișat azi 31.05.2023
REZULTATE selecția dosarelor după contestații afișat azi 30.05.2023
REZULTATE selecția dosarelor înainte de contestații afișat azi 29.05.2023
Anunț concurs Îngrijitor
Fișă post Îngrijitor


Rezultatele finale la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - etapa județeană
Rezultatele inițiale la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - etapa județeană

Rezultatele la OLIMPIADA DE ENGLEZĂ - faza locală

BURSE

BENEFICIARI BURSE 2022-2023


Sumele aferente lunilor septembrie și octombrie 2022 vor fi virate în conturi în perioada 15-16 noiembrie 2022.


Clasa pregătitoare - repartizarea pe clase an școlar 2022-2023


EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

Repartiția la licee
Statistică
Contestația, copia CI părinte/tutore și copia CI elev se trimit la scoala29craiova@yahoo.com
Model contestație
Anunț contestații
Barem Matematică
Subiect_Matematică
Barem Limba și literatura română
Subiect Limba și literatura română
Repartizarea candidaților pe săli

Procedura_egalizare_șanse_examene_naționale_ENVIII_Bac_2022

Anexa_2_metodologie_evaluare_națională_2011
Procedura nr. 29085_comunicare rezultate_EVNAT2022
Procedura nr.29086_vizualizare lucrări_EVNAT2022
Adresa nr. 27089 Completare broșuri EN 2022
Precizări_proba_LLRO_ENVIII_2022
Ordin-5149_30_august_2021-EN-2022
Telverde: 0800801100


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile clasa pregătitoare 2022-2023
Lista copiilor admiși după etapa I
Lista locurilor rămase libere după etapa I
Oferta noastră pentru clasa pregătitoare
Criterii specifice de departajare a copiilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023
Anexa 2_Cerere de evaluare CJRAE
Acord evaluare CJRAE
Cerere amânare înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023
Cerere recomandare de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023
Programul și unitățile în care se organizează evaluarea psihosomatică
Planul de școlarizare clasa pregătitoare 2022-2023
Străzile arondate școlii noastre
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învșțământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 20222023
Telverde

LINK-URI UTILE:

OLD site

Str. Caracal Nr. 81 Craiova 200542 Dolj Romania
Puteți contacta secretariatul de luni până vineri, între orele 08-16:00, la numărul +40251310112
contact@scoalaromanescu.ro
scoala29craiova@yahoo.com

2022 Școala Nicolae Romanescu Craiova Toate drepturile rezervate